ISBN: 9789173893077Den nya kapitalismens kultur

Reportageböcker

Ett helt nytt sätt att se på arbete, talang och konsumtion har under det senaste decenniet slagit igenom på bred front. Det talas om flexibilitet och mobilitet, med exempel från en liten del av arbetslivet, där yrken inom högteknologi, media, finans och serviceyrken ryms.

De flesta människor i världen arbetar inte för sådana företag, ändå har denna lilla skärva av ekonomin en enorm kulturell inverkan och dess löften om större frihet i det moderna samhället påverkar politiker och organisationer världen över. Sennett menar att institutioner, kunskap och konsumtionsmönster utan tvekan har förändrats under de senaste decennierna, men han menar tvärtom att dessa förändringar inte har gjort människor friare, utan tvärtom ställs dagens allt flexiblare individer inför nya utmaningar och nya hot.


Författare
Richard Sennett

Richard Sennett är professor i sociologi, knuten till Massachusetts Institute of Technology och London School of Economics. Han belönades 2006 med Hegel-priset.