Richard Sennett

Richard Sennett är professor i sociologi, knuten till Massachusetts Institute of Technology och London School of Economics. Han belönades 2006 med Hegel-priset.

Titlar