ISBN: 978-91-89483-30-9Den gränslösa välfärdsstaten

Podböcker, Reportageböcker

Välfärdsstaten har hittills varit ett i högsta grad nationellt projekt. I dag utvecklas i snabb takt europeiska sociala rättigheter, som har företräde framför svensk lag. Välfärden blir allt mer gränslös.

Hur kommer den svenska välfärden att se ut i det nya Europa? Välfärden finansieras fortfarande nationellt, men ser vi ett systemskifte i hur den organiseras och beslutas om? Kommer våra välfärdsprioriteringar inte längre att vara nationella, utan en del av EU:s gemensamma politik? Får vi i framtiden rätt att söka välfärd var vi vill i Europa? Eller har vi redan den rätten?


Författare
Paula Blomqvist

Paula Blomqvist är statsvetare verksam vid Uppsala universitet. Hon forskar på välfärds- och sjukvårdspolitik i Sverige och Europa.