ISBN: 9789173899994


Ladda ner pressbild


Den starka demokratin

Atlas Akademi, Podböcker

Statsvetaren Rune Premfors tar här ställning för ett visst demokratiskt ideal – den starka demokratin. Denna demokratisyn jämförs systematiskt med två konkurrerande alternativ: ett liberalt präglat som kallas tunn demokrati och ett populistiskt ideal kallat snabb demokrati.
I boken genomförs också en historisk analys av Sveriges demokratiska traditioner. Avslutningsvis diskuteras den svenska demokratins möjligheter att utvecklas. Flera konkreta reformer föreslås som kan ta oss ett stycke på vägen mot en stark demokrati.


Författare
Rune Premfors

Rune Premfors är professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och forskningsledare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.