Politik på riktigt

Boken för dig som vill lära dig hur man verkligen kan påverka. Vi lanserar med ett seminarium med författaren Irene Wennemo och en hemlig gäst. Moderator: Lisa Pelling.

Irene Wennemo är en av Sveriges mest erfarna statstjänstepersoner. Irene har bland annat varit statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och är nu chef för Medlingsinstitutet.

Irene har sammanfattat sina erfarenheter av att göra politik i praktiken i boken Politik på riktigt – handbok för sociala ingenjörer som utkommer 15 maj.

Seminariet hålls den 15 maj klockan 11.00. Information om var meddelas senare!

Kategorier:
Aktuellt