Ny bok om Sveriges framtida produktivitet

Hur bör Sveriges framtida politik för en högre produktivitet se ut? Vilka centrala målkonflikter står vi inför? 

Enligt ekonomen och forskningsledaren Daniel Lind betyder produktivitet nästan allt. Utan förbättrad produktivitet hade vi fortfarande levt i ett förindustriellt samhälle. Men vilka perspektiv bör intas och vilka frågor bör ställas så att Sverige landar rätt när det gäller framtidens produktivitet? 

Högre produktivitet och livskvalitet – vad krävs? samlar politiska texter, akademiska texter och essäer skrivna av Daniel Lind. I texterna kopplas Sveriges produktiva förmåga samman med samtida och mer eller mindre akuta samtida förändringar av ekonomi, politik och samhälle. Det handlar om klimatkrisen, den långa perioden av underinvesteringar och Kinas roll i världsekonomin, men också om löntagarnas kollektiva förhandlingsstyrka, arbetsmiljö och vårt eget välbefinnande.  

Kategorier:
Aktuellt