ISBN: 9789174451108


Ladda ner pressbild


Högre produktivitet och livskvalitet – vad krävs?

I den här boken, som samlar utvalda texter skrivna av Daniel Lind, kopplas Sveriges produktiva förmåga samman med ett antal samtida förändringar av ekonomi, politik och samhälle. Det handlar bland annat om klimatkrisen, den långa perioden av underinvesteringar och Kinas roll i världsekonomin. Men det handlar också om löntagarnas kollektiva förhandlingsstyrka, om arbetsmiljö och om teknikutveckling.

Utan förbättrad produktivitet hade vi fortfarande levt i ett förindustriellt samhälle. Men vilka perspektiv bör intas och vilka frågor bör ställas för att landa rätt om framtidens produktivitet? Vilka är de centrala målkonflikterna? Hur bör politiken för högre produktivitet se ut?

Omslag: Conny Lindström

Utgivningsdag: 2024-05-22


Författare
Daniel Lind

Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.