Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg har arbetat som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, med uppdrag att bidra till att dessa rättigheter efterlevs i de 47 medlemsländerna. Han var tidigare generalsekreterare för Amnesty International, Rädda Barnen Sverige och Olof Palmes Internationella Center.

Ladda ner pressbild

Titlar