ISBN: 9789173894029


Ladda ner pressbild


Retoriken och verkligheten

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, beskriver främlingsfientlighet, homofobi, diskriminering av romer, kränkningar av barn, våld mot kvinnor och eftersläpande orättvisor för många människor med funktionshinder. Fängelserna är överfyllda och rättsstaten korrumperad på flera håll. Under den ekonomiska krisen har de mest sårbara drabbats hårdast.

Thomas Hammarberg menar att mänskliga rättigheter på intet sätt är orealistiska. De preciserar värden och normer som är livsviktiga för ett fredligt, anständigt och rättvist samhälle. Det är en fråga om politisk vilja om de ska bli verklighet.

”Thomas Hammarbergs bok är en ovärderlig resurs för alla som vill förstå de utmaningar Europa står inför. Vi behöver veta mer om främlingsfientlighet, Europas medverkan i kriget mot terrorismen, sexuella övergrepp mot barn och den fattigdom och marginalisering som är den dagliga verkligheten för så många. Och vi måste agera för att – som Thomas Hammarberg skriver – säkerställa de värderingar och normer som är avgörande för att ett rättvist, fredligt och anständigt Europa ska förverkligas.”

– Mary Robinson, tidigare FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna.

”Boken visar att förfärande många människor i Europa saknar det skydd de har rätt till. Den skickar ett viktigt budskap till Europas regeringar: Uppfyll era åtaganden när det gäller att respektera mänskliga rättigheter, skyll inte era tillkortakommanden på den allmänna opinionen – visa politisk vilja.”

Lise Bergh, Amnesty

“Europa blir aldrig starkare än hur det behandlar sina medborgare och medmänniskor. Hammarbergs genomgång av övergrepp, diskriminering och en flyktingpolitik kantad av murar vittnar om ett Europa långt ifrån den politiska retoriken. Boken lyfts av den genomgående otålighet som har kännetecknat Hammarbergs gärning som kommissionär och som aldrig får stillas förrän alla människor tillerkänns den grundläggande respekt och de rättigheter som är just mänskliga.”

Gustav Fridolin, Språkrör och riksdagsledamot


Författare
Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg har arbetat som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, med uppdrag att bidra till att dessa rättigheter efterlevs i de 47 medlemsländerna. Han var tidigare generalsekreterare för Amnesty International, Rädda Barnen Sverige och Olof Palmes Internationella Center.