Sverker Sörlin

Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Foto: Wikipedia

Titlar