ISBN: 978-91-7389-754-9


Ladda ner pressbild


Kris! Från Estonia till Corona

”Den pandemi som rasar i världen är på många sätt unik, inte minst i sin globala och totala omfattning. Men den delar också många egenskaper med andra kriser.”

I Kris! Från Estonia till Corona sätter idéhistorikern Sverker Sörlin in coronakrisen i ett större historiskt sammanhang – vad är en kris, hur ska vi förstå kriser och vad kan vi lära oss av dem?

Också vår egen nära samtid är kantad av kriser: Estonia, tsunamin, och nu denna nya världsomspännande pandemi. Liksom av mer djupgående moderna systemkriser – för finanskapitalismen, demokratin, Europa, och som ett genomgående och återkommande tema: klimatkrisen.

Djupa kriser är ”avgörande”, de kan hjälpa oss att finna nya vägar. Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, skriver i sitt personliga förord: ”Kristid är i hög grad även lärandets tid. Varje kris öppnar som bekant också fönster av möjligheter.”

Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Kris! Från Estonia till Corona ges ut i solidaritet med författare, journalister eller forskare som drabbas av den pågående coronakrisen.

Du kan ladda ner filen gratis till och med 15 juni 2020. Boken går inte längre att ladda ner gratis, men finns att köpa bland annat här. 

Du som laddar ner boken kan swisha en summa, gärna 100 kronor eller mer, till Bokförlaget Atlas swishnr: 123 640 57 57 (ange 73897549)

Intäkterna från såväl swish, e-boken som den tryckta volymen kommer att gå till stipendium för en eller flera författare, journalister eller forskare som vill genomföra projekt på temat ”Krisens hot och möjligheter – och politikens plats”.

Utgivningsår: 2020


Författare
Sverker Sörlin

Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Foto: Wikipedia