Sverker Lindström

Sverker Lindström är journalist och författare, har arbetat som reporter och samhällsgranskare på Arbetet och Aftonbladet och har varit chefredaktör för TCO-tidningen och ombudsman i flera fackliga organisationer

Titlar