Nils Hammarén

Nils Hammarén är doktor i socialt arbete och lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning samt docent i barn- och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Titlar