ISBN: 978-91-85677-61-0Förorten i huvudet

I Förorten i huvudet möter vi ett fyrtiotal unga män i ”mångkulturella” stadsdelar i Göteborg, i samtal om manlighet, sexualitet och identiteten som ”invandrare”. Fram träder en bild av killar som samtidigt både upprätthåller och utmanar bilden av hur det är att vara en ung man i det nya Sverige. Nils Hammarén visar att andras föreställningar – inte minst mediebilden – om förorten och de som bor där påverkar killars sätt att prata om tjejer och sex, och hur de ser på sig själva.


Författare
Nils Hammarén

Nils Hammarén är doktor i socialt arbete och lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning samt docent i barn- och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.