Mats Engström

Mats Engström har arbetat med europafrågor i femton år, bland annat som biträdande statssekreterare på miljödepartementet och som f.d. politisk sakkunnig åt Anna Lindh på UD.

Titlar