Engström Mats

Mats Engström har arbetat med europafrågor i femton år, bland annat som biträdande statssekreterare på miljödepartementet och som politisk sakkunnig åt Anna Lindh på UD.

Titlar