Leif Wegerman

Leif Wegerman är ekonomihistoriker verksam vid Stockholms Universitet där han undervisar i ekonomisk historia och genusvetenskap.

Titlar