ISBN: 9789185677528Försörjd av sin hustru

I Försörjd av sin hustru presenteras en annan syn på perioden. Trots den höga arbetslösheten ökade gifta kvinnors förvärvsarbete.

Inom den statliga arbetslöshetshjälpen ålades kvinnor försörjningsplikt för sina arbetslösa män och barn. De uppmanades att ge sig ut och söka arbete. Med utgångspunkt i statens betoning av gifta kvinnors roll som familjeförsörjare kan kvinnors väg till medborgarskap ses på nya sätt.


Författare
Leif Wegerman

Leif Wegerman är ekonomihistoriker verksam vid Stockholms Universitet där han undervisar i ekonomisk historia och genusvetenskap.