Josefin Rönnbäck

Josefin Rönnbäck är lektor i historia vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle på Luleå tekniska universitet. Hennes forskning berör genus, demokrati och medborgarskap.

Titlar