ISBN: 9789174450033


Ladda ner pressbild


Politikens genusgränser

Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921

Trots att rösträtt för kvinnor är en grundläggande förutsättning för demokrati och medborgarskap har kvinnorösträttsfrågan och kvinnokampen osynliggjorts i den nationella historieskrivningen om demokratiseringsprocessen. Kampen för kvinnors rösträtt hör inte till berättelsen om Sverige och behandlas knappast alls i historieböcker som används i grundskola, gymnasium eller på universitet.

I denna bok undersöker historiker Josefin Rönnbäck vilka genusgränser som fanns i politiken i början av 1900-talet och hur rösträttskvinnorna utmanade och överskred dem.

Politikens genusgränser bidrar med en nytolkning av detta viktiga skede i svensk historia och visar hur det politiska livet strukturerats efter föreställningar om kön. Hur såg rösträttskvinnornas kamp för att erhålla rösträtt och valbarhet på samma villkor som män ut? Hur gick det till när svenska kvinnor inlemmades i den manliga politiska arenan?

Josefin Rönnbäck arbetar som lektor i historia vid Luleå tekniska universitet. Boken är en nyutgåva av hennes doktorsavhandling från 2004, framlagd vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Utgivningsår: 2021


Författare
Josefin Rönnbäck

Josefin Rönnbäck är lektor i historia vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle på Luleå tekniska universitet. Hennes forskning berör genus, demokrati och medborgarskap.