Roger Johansson

Roger Johansson är professor i historia med didaktisk inriktning och är verksam som forskningsledare på Institutet för studier i Malmös historia, vid Malmö högskola. Han är också professor i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Titlar