Gunnela Westlander

Gunnela Westlander är professor emerita i social- och organisationspsykologi och har tidigare bland annat skrivit boken Aktivist för mångfald och integration: pionjären Mary Parker Follett (Carlsson).

Titlar