Vägröjare för välfärdsdemokrati

Välfärd Historia Biografi

Om fyra pionjärer inom settlementrörelsen.

År 1884 grundade prästen Samuel Barnett Toynbee Hall i Londons East End.

En collegeliknande verksamhet som blev tongivande för settlementrörelsens fortsatta utveckling. Settlementen skulle föra olika samhällsklasser närmare varandra och förbättra levnadsvillkoren i storstädernas slum.

Bland de som inspirerades av Toynbee Hall fanns Jane Addams, Pauline Agassiz Shaw och Mary Parker Follett – alla pionjärer inom socialt reformarbete med rötter i settlementidén.

Deras insatser banade väg för kommande generationers arbete för ett mer demokratiskt samhälle och flera av idéerna är högst aktuella även i dag. I den här boken ges en fördjupad bild av deras liv och gärning.

Gunnela Westlander är professor emerita i social- och organisationspsykologi och har tidigare bland annat skrivit boken Aktivist förmångfald och integration: pionjären Mary Parker Follett (Carlsson).

 


Författare
Gunnela Westlander

Gunnela Westlander är professor emerita i social- och organisationspsykologi och har tidigare bland annat skrivit boken Aktivist för mångfald och integration: pionjären Mary Parker Follett (Carlsson).