Dirk Gindt, Tiina Rosenberg, Rebecca Brinch

Dirk Gindt, Tiina Rosenberg och Rebecca Brinch är medförfattare och redaktörer till antologin Berätta, överleva, inte drunkna som utkom på Atlas 2022.

Dirk Gindt är filosofie doktor och professor i teatervetenskap.

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap.

Rebecka Brinch är filosofie doktor i teatervetenskap.

 

Titlar