Annika Olsson

Annika Olsson är litteraturvetare och arbetar för närvarande vid centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Att ge den andra sidan röst är en omarbetad version av hennes doktorsavhandling.

Titlar