ISBN: 978-91-7389-120-2Att ge den andra sidan röst

Böcker som Rapport från kinesisk by, Gruva och Rapport från en skurhink väckte både nationell och internationell uppmärksamhet. Att ge den andra sidan röst är den första större studien av denna genre.

Den kretsar kring två frågor: Vad är en rapportbok? Och vad innebär det att ge eller att vara röst?

Annika Olsson betraktar böckerna utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv och vill med utgångspunkt från den diskussion som förts inom det feministiska och postkoloniala fältet föra ett resonemang om rapportbokens centrala problematik: Vem är det som ger röst – åt vem, vad och varför? Och vilka röster får representera verkligheten?

Berättelsen om den svenska rapportboken mellan 1960 och 1980 väcker frågor om betraktandets och berättandets ordning. Det handlar om makt och om vilken funktion kön, klass och etnicitet har.

Att ge den andra sidan röst är en omarbetad version av Annika Olssons doktorsavhandling i litteraturvetenskap.


Författare
Annika Olsson

Annika Olsson är litteraturvetare och arbetar för närvarande vid centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Att ge den andra sidan röst är en omarbetad version av hennes doktorsavhandling.