ISBN: 978-91-7389-182-0Vi lyser som guld

Reportageböcker

Exil är det genomgående temat i Azar Mahloujians verk. I Vi lyser som guld, om folkgruppen parsierna i Indien, bidrar hon med ännu en aspekt av exiltillvaron.

Parsierna kom till Indien från dåvarande Persien för 1 200 år sedan, trots detta är identiteten fortfarande i dag i hög grad präglad av minnena från hemlandet. Man hittar fortfarande de som talar om flykten och sitt folk som om de nyligen hamnat i Indien. Parsierna är en mäktig grupp som deltar fullt i det indiska samhällslivet och samtidigt är medvetna om sin egen identitet.

Hur kan en exilgrupp existera efter 1 200 år frågar sig Azar Mahloujian i sin nya bok. Hur förändras identiteten av upplevelsen av exil? Med sin egen upplevelse av livet i exil, hon flydde till Sverige från Iran för drygt tjugo år sedan, fördjupar Azar Mahloujian sin syn på migration. Hon känner igen sin egen upplevelse och försöker förstå hur exiltillvaron påverkar synen på det gamla hemlandet, det nya landet och den egna identiteten.

Vi lyser som guld är ett underhållande resereportage om Indien, Iran och Sverige.

“Ett föredömligt reportage ” … Imponerande” (Aftonbladet)


Författare
Azar Mahloujian

Azar Mahloujian flydde från Iran till Sverige 1982. Hon arbetade som bibliotekarie i Teheran, när hon tvingades fly undan Khomeiniregimen. I Sverige har hon etablerat sig som författare. Hon har publicerat böckerna De sönderrivna bilderna, Älskar du någon annan?, Tillbaka till Iran, Vi lyser som guld och Möter dig i Larnaca.