ISBN: 9789173893107Verktyg för fred

Reportageböcker

Budskapet var klart: Ingen kommer ut förrän ett förhandlingsresultat nåtts. Kvinnorna bjöds in att delta i förhandlingarna och grunden lades för fredsavtalet.

Efter kriget på Balkan och världssamfundets misslyckande att stoppa folkmordet i Rwanda talas allt mer om ansvaret för att skydda civila från övergrepp och kränkningar. I Europa ställer försvarsmakterna om från kalla krigets invasionsförsvar till arméer som kan användas för “att skydda civila från övergrepp och kränkningar. I Europa ställer försvarsmakterna om från kalla krigets invasionsförsvar till arméer som kan användas för ”internationellt fredsfrämjande arbete”.

Trots det pågår en global militär upprusning, för varje krona som går till bistånd läggs 15 kronor på vapen och militär. Samtidigt skriker FN efter civila insatser.

Vilka är då de civila verktyg som kan lägga grunden för fred? Verktyg för fred tar sin utgångspunkt i två konflikter, Liberia i Västafrika och Sri Lanka i Sydasien, och beskriver de metoder som använts och kan användas för att bygga långsiktig fred.


Författare