ISBN: 978-91-89483-69-9Välfärdsstatens nya ansikte

Podböcker

Kan valfrihet och rättvisa kombineras i en marknadsstyrd välfärd? Vilka av demokratins principer gäller när marknadsmodeller används vid genomförandet av offentliga uppgifter? Vilka effekter medför olika marknadsmodeller inom skolan respektive sjukvården?

Genom studier av såväl svenska som internationella förhållanden diskuterar Paula Blomqvist och Bo Rothstein slutsatser om grundlagens krav i förhållande till segregation, rättvisa och möjligheterna till demokratisk kontroll av marknadsstyrd verksamhet.


Författare
Paula Blomqvist

Paula Blomqvist är statsvetare verksam vid Uppsala universitet. Hon forskar på välfärds- och sjukvårdspolitik i Sverige och Europa.

Bo Rothstein

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap.