ISBN: 9789174450149


Ladda ner pressbild


Vad får du för skolpengarna?

Samhälle/debatt, Skola

Debatten om valfrihet och vinster i skolan går på högvarv, men hur fungerar skolmarknaden egentligen? Och vad innebär skolsegregation?

I denna bok får du lära dig om skolsystemet och skolmarknaden. Det är mer komplext än frågor om valfrihet och vinst. Genom en sinnrik kombination av regler och praxis har vi nämligen skapat ett skolsystem vars drivkrafter går tvärtemot vad väljare, partier och folkvalda vill. Vad innebär det för skolan och samhället? Vilka konsekvenser får det för lärare, elever och föräldrar?

Skoldebatten är inte ny. Genom åren har den återkommit och tilltagit i styrka inför varför valrörelse. Ofta återkommer samma påståenden i debatten. I en av bokens delar granskas flera av de vanligaste argumenten. Vad stämmer egentligen, och på vilket sätt är det relevant? Slutligen föreslår boken sju viktiga reformer som behöver genomföras för att komma till rätta med problemen.


Författare
Johan Enfeldt

Johan Enfeldt har en 23-årig politisk karriär i ryggen och arbetar idag aktivt med frågor inom skola, miljö, arbetsmarknad, välfärd och demokrati.