ISBN: 9789173894715


Ladda ner pressbild


Tillsammans

Atlas Akademi

Tillsammans består av tjugo nyskrivna texter om 1960- och 1970-talens idéhistoria. Här varvas berättelser om studentupproret och den allmänna politiseringen med mer oväntade infallsvinklar på tidens diskussioner om politik, filosofi och estetik.

Här finns texter om svensk kvinnorörelse och kvinnors konstnärskap, om mottagandet i Sverige av filosofen Louis Althussers och psykoanalytikern Wilhelm Reichs idéer, men också internationellt orienterade artiklar om medieteoretikern Marshall McLuhan och Michel Foucaults analyser av nyliberalismen. Fram träder en komplex bild av decennierna kring revolternas år 1968.


Författare
Lena Lennerhed

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria och var tidigare ordförande i RFSU.

Anders Burman

Anders Burman är idéhistoriker vid Södertörns högskola.