ISBN: 978-91-7389-327-5Större än så här!

Reportageböcker

Teater Lacrimosa har under ett år ordnat workshops och samtal med några av Sveriges främsta skådespelare, bl.a. Ann Petrén, Gunilla Röör, Pia Johansson och Sissela Kyle. Utgångspunkten har varit att det förvisso är viktigt att prata om jämställdhet – men ännu viktigare att börja göra annorlunda.

Såväl åskådare som skådespelare tar med sig föreställningar om manligt och kvinnligt in på scenen. Hur en teaterföreställning sätts upp, hur skådespelaren bygger en rollkaraktär och hur ett scenuppförande tolkas av åskådaren följer osynliga regler och förväntningar om kön som omger oss.

Vad skapar detta för konsekvenser i det skådespelartekniska arbetet? Hur skiljer sig förutsättningarna för gestaltning och mötet med publiken mellan män och kvinnor yrkesverksamma som skådespelare?

Det är några av de frågor som diskuteras i Större än så här.


Författare
Moa Elf Karlén

Moa Elf Karlén är författare, skådespelare och förläggare.  Hon har varit förlagschef på Bokförlaget Atlas och Leopard förlag.