ISBN: 978-91-7389-336-7Stil & Politik

Reportageböcker

Budskapet sitter i kläderna. Inte bara förstås, men också. Politiker signalerar vilka de är eller vill vara med sin stil. I takt med att medias betydelse har ökat har också medvetenheten inom politiken ökat. Om detta har de talat: Barbro med ett gammalt modeintresse som grund, Göran med ett motsvarande ointresse. Samtalet har vuxit och intressen har närmat sig varandra. Stil & Politik är en bok om yta och budskap.

Boken innehåller illustrationer av Stina Eidem.

“Lärarna, eller riktigare lärarinnorna, i läroverket bar dräkter med blusar av god kvalitet, högknäppta i halsen. Adjunkt Thedéen hade en hallonröd som fick henne att se ännu yngre och gladare ut än vanligt. Fröken Thott hade gärna en liten brosch som kragknapp. Jag har ett intryck av att alla dräkter var enfärgade och i ett gabardinliknande tyg – det här var 1950-tal. Våra manliga lärare däremot bar samma kostymmodell termin efter termin “


Författare
Göran Greider

Göran Greider är författare, journalist, poet och före detta dansbandsmusiker med stark förankring i arbetarrörelsen. Han är sedan 1999 chefredaktör för Dala-Demokraten och medverkar ständigt i den mediala och politiska samtidsdebatten.

Barbro Hedvall

Barbro Hedvall är journalist och arbetade under många år på Dagens Nyheters ledarredaktion.