ISBN: 978-91-7389-183-7Spelet om löntagarfonder

Reportageböcker

Inom arbetarrörelsen föranledde löntagarfonderna en diskussion om reformismens möjligheter och om förutsättningarna för en långtgående samhällsomvandling med demokratiskt socialistiska förtecken. Samtidigt mobiliserade borgerligheten och Svenska Arbetsgivarföreningen mot förslaget. Rudolf Meidner var arkitekten bakom förslaget.

Redan efter något år valde Rudolf Meidner själv att inte längre delta i den debatt som inte saknade rena personangrepp på honom själv. Efter tre decennier bryter han nu tystnaden och ger sin bild av löntagarfondsdebatten.

Spelet om löntagarfonder är ett viktigt och unikt historiskt dokument. Men boken visar också att frågan om kapitalbildningen och förmögenhetsfördelningen har en aktualitet även på 2000-talet.


Författare
Rudolf Meidner

Rudolf Meidner (1914–2005) började arbeta för LO 1945. Där stannade han fram till 1966 då han blev föreståndare vid Stockholms Universitets Institut för arbetsmarknadsfrågor. Professor Rudolf Meidner var en av dem som lade grunden till “den svenska modellen”.