ISBN: 9789173891493Solidaritetens nya landskap

Atlas Pocket

De som gräver i sopbergen ställer gemensamma krav gentemot uppköparna, som Sewa i Indien. Bilarbetare i Trollhättan och Rüsselsheim hittar nya former för ömsesidigt stöd.

Ett nytt landskap tar form.

Den globala arbetarklassen står inför två sammanhängande utmaningar. Den första består i att arbetare i olika länder tvingas konkurrera med varandra, den andra i den växande “informaliseringen”: Allt fler människor i Syd pressas in i undersysselsättning, tillfälliga jobb eller i att bjuda ut varor och tjänster på gatorna.


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.