ISBN: 9789173891493Solidaritetens nya landskap

Atlas Pocket

De som gräver i sopbergen ställer gemensamma krav gentemot uppköparna, som Sewa i Indien. Bilarbetare i Trollhättan och Rüsselsheim hittar nya former för ömsesidigt stöd.

Ett nytt landskap tar form.

Den globala arbetarklassen står inför två sammanhängande utmaningar. Den första består i att arbetare i olika länder tvingas konkurrera med varandra, den andra i den växande “informaliseringen”: Allt fler människor i Syd pressas in i undersysselsättning, tillfälliga jobb eller i att bjuda ut varor och tjänster på gatorna.


Författare
Ingemar Lindberg

Ingemar Lindberg är en svensk jurist och utredare.