ISBN: 978-91-89044-12-8Solidaritetens gränser

Reportageböcker

Detta sekellånga, ibland framgångsrika, ibland tröstlösa arbete på att lösa organisationsfrågor och gränstvister representerar också en vetenskaplig utmaning. Hur kan det komma sig att facket lägger ner så mycket tid på och diskuterar så mycket om organisationsfrågor? Vad handlar debatterna egentligen om, och hur ska utvecklingen förklaras? Det är sådana frågor den här boken vill besvara. Svaren handlar ofta om vem som ska besluta i organisationsfrågorna, om facklig solidaritet och om var gränserna för solidaritet och samhörighet ska gå.


Författare
Klas Åmark

Klas Åmark är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet.