ISBN: 978-91-7389-363-3


Ladda ner pressbild


Solidaritetens betydelse

Reportageböcker

1958 uttalade en enad sydafrikansk befrielserörelse en vädjan till det internationella samfundet: Stöd oss i kampen för att störta apartheidregimen genom att bojkotta sydafrikanska varor! Omvärlden svarade med en kampanj som med tiden växte till en av de största och mest inflytelserika sociala rörelserna under hela efterkrigstiden. Men anti-apartheidrörelsen medverkade inte bara till apartheids avskaffande i Sydafrika, den spelade också en viktig roll i uppkomsten av dagens globala civilsamhälle.

I Solidaritetens betydelse skildras och analyseras för första gången den globala anti-apartheidrörelsens framväxt. Håkan Thörn jämför också de nationella solidaritetsrörelserna i Storbritannien och Sverige, två länder som på olika sätt spelade viktiga roller i kampen mot apartheid.


Författare
Håkan Thörn

Håkan Thörn är professor i sociologi, verksam vid Göteborgs Universitet. Han är verksam som skribent i tidskrifts- och dagspress. Han har tidigare skrivit Globaliseringens dimensioner (2006) och Solidaritetens betydelse (2010), om sociala rörelser och globalisering.