ISBN: 978-91-7389-219-3Solidaritet utan gränser

Reportageböcker

Olof Palme är en av det svenska 1900-talets centrala politiska gestalter. Han satte som partiledare och statsminister sin prägel på den svenska samhällsdebatten under flera decennier och stod i hög grad i fokus för det politiska livet. Respekterad och älskad, men också stridbar och hatad. Olof Palme var internationalisten som personifierade en vidgad solidaritet och som själv gjorde avtryck i många delar av världen.

Boken inleds med tre texter om Olof Palme av Majgull Axelsson, Gunnar Fredriksson och Helle Klein.


Författare
Olof Palme

Olof Palme (1927-1986) var partiledare för Socialdemokraterna från 1969 fram till sin död 1986, och Sveriges statsminister 1969–1976 och 1982–1986.