ISBN: 978-91-7389-219-3Solidaritet utan gränser

Reportageböcker

Olof Palme är en av det svenska 1900-talets centrala politiska gestalter. Han satte som partiledare och statsminister sin prägel på den svenska samhällsdebatten under flera decennier och stod i hög grad i fokus för det politiska livet. Respekterad och älskad, men också stridbar och hatad. Olof Palme var internationalisten som personifierade en vidgad solidaritet och som själv gjorde avtryck i många delar av världen.

Boken inleds med tre texter om Olof Palme av Majgull Axelsson, Gunnar Fredriksson och Helle Klein.


Författare
Palme Olof

Olof Palme var partiledare för Socialdemokraterna från 1969 till sin död 1986 och statsminister 1969–1976 och 1982–1986.