ISBN: 978-91-7389-938-3


Ladda ner pressbild


Reclaim the streets

Reportageböcker

“Gatufesten urartade i våldsamt upplopp – 25 butiker slogs sönder.”

Vid sidan av festinslagen var gatufesterna otvivelaktigt också politiska. De var ett försök att förena politiska aktioner med karnevalsliknande fester.

Gatufesterna var en innovation av Reclaimrörelsen – i Storbritannien kallad Reclaim the Streets och i Stockholm Reclaim the City. De radikala politiska budskapen kom emellertid oftast bort i tumultet och i tidningarnas reportage om våldet. De politiska kraven fanns i mottona för gatufesterna: Reclaim the Streets och Reclaim the City. Staden och gatorna skulle återerövras från kapitalismens orättvisor och från biltrafiken. Ungdomen måste få sin rättmätiga plats i staden.
Det är denna internationella rörelse och dess historia som står i fokus för boken Reclaim the Streets!

Reclaim the Streets! är den fjärde delen i en serie undersökningar Ulf Stahre gjort om Stockholms stadsomvandling och urbana sociala rörelser. Först ut var Den alternativa staden (1999), sen kom Den gröna staden (2004) och Den globala staden (2007).


Författare
Ulf Stahre

Ulf Stahre är docent i etnologi vid Göteborgs universitet och har även lång erfarenhet av samhällsplanering i Stockholmsområdet.