ISBN: 9789189044111Rättvisa, solidaritet och anpassning

Reportageböcker

Under stora delar av efterkrigstiden har fackföreningsrörelsen varit den pådrivande kraften för förändringar av den ekonomiska politiken. Det gäller till exempel arbetsmarknadspolitiken och kapitalbildningen.

Fackföreningsrörelsen är i princip endast opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor. Men LO:s styrka är dess karaktär av folkrörelse och dess höga organisationsgrad av arbetarklassen. Den historiskt nära kopplingen till socialdemokratin har gjort vägen från LO:s idéer om ekonomisk politik till genomförandet kort.


Författare
Villy Bergström

Villy Bergström är docent i nationalekonomi och har haft en lång karriär som forskare och ekonomisk-politisk debattör, bland annat som chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF) 1985.