ISBN: 9789189044241Om tolerans

Reportageböcker

Dessa frågor står i centrum Michael Walzers nya essä, en tänkvärd, resonerande och pedagogisk text av en av vår tids mest intressanta politiska filosofer.

Walzer skriver att det inte finns en enda möjlig modell för toleransen utan flera. Tolerans är ingen filosofisk abstraktion utan en praktisk vardagsverklighet. Hans texter inger hopp.


Författare
Michael Walzer

Michael Walzer är professor vid Institute for Advanced Study, Princeton, USA. På svenska har han gett ut böckerna Pluralism och rättvisa (Daidalos, 1992), Argument från vänster (Atlas, 1997) och Om tolerans (Atlas,1998)