ISBN: 9789173899291


Ladda ner pressbild


Ojämlikhetens nya geografi

Reportageböcker

Vem har rätt till staden i en tid präglad av ökad ojämlikhet, gentrifiering och konkurrens städer emellan? Hur har nyliberalismen berett rum för kapitalismen genom att frånta människor deras platser och rättigheter?

Vilka är förutsättningarna för samhällsförändring?

I Ojämlikhetens nya geografi analyserar kulturgeografen David Harvey den globala kapitalismens nya rumslighet och den ojämlikhet som den skapar. Han diskuterar hur vår kunskap om dessa processer kan bidra till att både stärka jämlikheten och förbättra miljön.

Boken innehåller några av Harveys mest betydande texter och teorier. Här finns både nyskrivet och äldre material från ett författarskap som under fyra årtionden gett oss viktiga inblickar i kapitalismens rumsliga dimension.

I redaktion av Anders Lund Hansen och Magnus Wennerhag. Översättning Henrik Gundenäs.


Författare
David Harvey

David Harvey (född 1935 i Gillingham, Kent, England), geograf vars marxistiska analyser gjort honom till en av de ledande inom den geografiska vetenskapen.