ISBN: 9789173894333


Ladda ner pressbild


Nyliberalismens triumf och fiasko

Samhälle/debatt

Välfärdsstaten har ersatts av marknadssamhället. Trots att 2008 års ekonomiska kris var en konsekvens av nyliberalismen tycks Milton Friedmans idéer stå ohotade. Hur kan det komma sig?

Carl Tham beskriver nyliberalismens idéhistoriska utveckling och skärskådar dess politiska effekter. Han berör keynesianismens kris och förklarar hur och varför socialdemokratin tappade självförtroendet. Boken avslutas med en internationell utblick mot både det globala syd och den specifikt tyska ordoliberalismen.


Författare
Carl Tham

Carl Tham, född 1939 i Stockholm, samhällsdebattör, politiker. Utbildningsminister (S) 1994–98.