ISBN: 978-91-7389-173-8När vardagen blir politik

Reportageböcker

Men parallellt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Sociologen Adrienne Sörbom har samtalat med tre generationer män och kvinnor om deras syn på samhälle, politik och demokrati.

Vad händer med makten när vardagen blir politik?


Författare
Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom är doktor i sociologi vid Stockholms universitet.