ISBN: 978-91-89483-35-4När kapitalet tar till vapen

Reportageböcker

Den här boken försöker leta upp de krafter i vår tid som driver fram storskaliga krig och ockupationer. Det handlar inte bara om Irak, Afghanistan eller om amerikanska fångläger och militärbaser, utan om en tendens med djupa rötter i vårt ekonomiska system.

Tidigare i historien har det kallats imperialism. Här diskuteras gamla teorier om imperialism och presenteras en ny, som tar fasta på det som hittills kännetecknar 2000-talet – att de rika länderna sluter upp bakom USA. De tar till vapen tillsammans, som en enad grupp, på flykt undan sina ekonomiska problem och på jakt efter den sista billiga oljan.

Men det finns också krafter som gör motstånd …


Författare
Andreas Malm

Andreas Malm är författare och journalist. Han skriver regelbundet i Arbetaren och Dagens Nyheter. Han är författare till böckerna Bulldozers mot ett folk, När kapitalet tar till vapen, Iran on the brink, Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent och Hatet mot muslimer.