ISBN: 9789174450422


Ladda ner pressbild


När det omöjliga blir möjligt

Politik, Samhälle/debatt

Hur kan det politiskt omöjliga plötsligt bli, inte bara möjligt, utan också efterlängtat?

Det kan vara när Sverige tvärvände om Natomedlemskapet. Efter 200 år med hyllad alliansfrihet svängde två av riksdagens största partier på ett par månader. Det kan vara när alla partier accepterade att ta emot flyktingar från Ukraina, trots att de flesta skulle gå till val på en stram flyktingpolitik.

Pandemin och Rysslands krig i Ukraina har förändrat den politiska spelplanen. De som trodde att marknadsekonomi och globalisering med automatik skulle skapa demokrati och välstånd hade fel. Det som ger trygghet och säkerhet kan inte längre köpas från hyllan till ett allt lägre pris. Och faktum är att nittiotalskrisens långa skugga gjorde oss blinda för en hemkokt politisk kris som skadat förmågan att skapa stabila och handlingskraftiga regeringar.

Författaren Irene Wennemo har följt svensk politik under lång tid genom stormar såväl som stiltjen. I denna bok försöker hon förklara hur förändringens våg kan vara något att surfa på, lika väl som något att dränkas i.

Utgivningsdag: 11 oktober 2022


Författare
Irene Wennemo

Irene Wennemo är generaldirektör på Medlingsinstitutet och doktor i sociologi. Hon var statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet 2014-19 och har innan dess har hon varit utredningschef på LO, statlig utredare och ledarskribent på Aftonbladet. Hon har varit inblandad i genomförandet av många politiska reformer – från idéstadiet till att få propositioner genom Sveriges Riksdag.