ISBN: 978-91-7389-184-4Möten och människor

Reportageböcker

Boken skildrar den ideologi som formade husen och parkerna och hur de blivit centrala demokratiska mötesplatser. Möten och människor beskriver också de många verksamheter de gav utrymme för: folkbildningen, kulturen, nöjena och mötena.

Folkets Hus och Folkparkerna har förändrats från att uteslutande ha varit arbetarrörelsens mötesplatser till att efterhand bli breda folkliga rum och i någon mening hela folkets hus och parker. Möten och människor är framför allt en bok om människors möten och om hur människor i samverkan kan verka i och påverka samhället. Den visar Folkets Hus och Folkets Parks betydelse i dag och deras möjligheter i framtiden.

Folkets Hus och Folkets Parker är uppförda av lokala föreningar. 1905 bildades Folkparkernas Centralorganisation, 1932 den första gemensamma Riksorganisationen för Folkets Hus.


Författare
Margareta Ståhl

Margareta Ståhl är fil.dr och arkivarie.