ISBN: 978-91-89044-13-5Mellan två fonder

Reportageböcker

ATP-striden var en viktig etapp. Den var inget som arbetarrörelsen ville utan något man tvingades till av en offensiv borgerlighet under 1950-talet. ATP-segern födde förväntningar och nya krav och var på så sätt en viktig förutsättning för det radikala sextiotalet.

Radikaliseringen av politiken inom fackföreningsrörelsen drev fram löntagarfondsförslaget. Detta kan ses som både ett uttryck för samhällets radikalisering och som ett försök att svara på och kanalisera den från LO:s sida. Den långsiktiga innebörden var att det politiska initiativet gick LO ur händerna och att modellen löstes upp. Makten över språket gick förlorad och begrepp som rättvisa och frihet laddades med ny mening när arbetsgivarna marscherade och demonstrerade under blågula fanor.


Författare
Bo Stråth

Bo Stråth, som tidigare varit verksam bl.a. i Florens som professor i nutidshistoria vid European University Institute, är numera Distinguished Professor in Nordic, European and World History vid Helsingfors universitet.