ISBN: 978-91-7389-108-0Medieskugga

Reportageböcker

Ändå är Stor-Stockholm bland de sämst bevakade områdena i landet. Och den mediebevakning som finns är ojämnt fördelad – mest handlar det om innerstaden och när förorterna får plats i medierna gäller det oftast kriminalitet och sociala problem.

Även mediekonsumtionen är splittrad. Stora grupper av medborgare faller utanför det som i andra delar av landet är en normal mediekonsumtion med dagstidning och public service.

Medieskugga är den första stora undersökningen av både mediebevakning och mediekonsumtion i Stor-Stockholm. Den ger en bild av ett mediesystem som rör sig allt längre bort från de demokratiska ideal som mediernas företrädare hyllar i högtidliga sammanhang. I stället växer bilden fram av ett system med kvalitetsmedier för samhällseliten, medan stora delar av medborgarna får nöja sig med kommersiellt inriktade gratismedier.


Författare
Lars Nord

Lars Nord är svensk professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Han har tidigare arbetat som journalist inom dagspress.