ISBN: 9789173898942


Ladda ner pressbild


Mansmyter

Podböcker

“Ämnet för den här boken är mannen, sådan denne presenteras i en rad berättelser om Faust, Don Juan, Robinson, Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes, Tarzan, James Bond. Det finns ingen kvinnlig Faust, Don Juan, Robinson, Tarzan eller någon av de andra figurerna. Kanske gör det det i verkligheten, men inte i mytens värld. Och det är om myter vi här skall resonera.”

Så skriver Ronny Ambjörnsson i inledningen till sin bok om några av de gestalter ur den europeiska litteraturen som blivit mytiska och format våra föreställ­ningar om mannen och manliga egenskaper. Eller har kanske myterna format och förstärkt vissa egenskaper hos mannen och undertryckt andra?


Författare
Ronny Ambjörnsson

Ronny Ambjörnsson är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet. Han har skrivit ett femtontal böcker.