ISBN: 978-91-7389-419-7LO andra halvseklet

Reportageböcker

Med ”Saltsjöbadspolitiken” och ”den svenska modellen” som politisk och facklig inramning blottlägger författarna LO:s kamp i de fackliga hjärtefrågorna: den solidariska lönepolitiken, det fackliga samhällsinflytandet, arbetsmiljön och löntagarfonderna. Med kritisk blick monteras den gängse myten och bilden av de harmoniska 1950- och 1960-talen ner. Fram träder i stället en fackföreningsrörelse som under hela efterkrigstiden har brottats med stora frågor som privat ägande kontra fackföreningsmakt och facklig solidaritet kontra förbundets suveränitet. Med LO andra halvseklet begravs definitivt alla sägner om den svenska ”samförståndsandan”.

Efter några besvärliga år ömsar den svenska modellen skinn under 70-talet. Det centrala förhandlingssystemet brakar samman och rosornas krig bryter ut på allvar. LO:s roll i samhällsutvecklingen förändras radikalt och 1990-talet framträder som den kanske mest dramatiska perioden i LO:s historia. Författarna följer utvecklingen till mitten av 1990-talet. Det är en tid då LO likt andra organisationer och institutioner står med ett ben i den gamla svenska modellens industrisamhälle och ett i den nya tidsåldern, som bärs upp av ”den tredje industriella revolutionen”. Med sina starka rötter i det svenska 1900-talet formas så LO:s framtid i det nya 2000-talet.

Boken är rikt illustrerad, huvudsakligen med bilder från LO:s bildarkiv.


Författare
Anders L Johansson

Anders L. Johansson har under många år varit adj. professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Rikshushållaren är hans andra bok om Gunnar Sträng.

Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.